mandag 12. april 2010

Foreldremøte

For første gang siden laget startet hadde vi foreldremøte. Møtet ble holdt på Strindheim Skole, og nesten alle spillerne var representert. Her ble det gitt informasjon fra trenere og foreldrekontakt, og mange fikk besvart spørsmål som de satt med. Vi hadde også noen fine nyttige diskusjoner, og vi ble enige om å holde spillermøte i forkant av en av de første treningene. Noen av foreldrene hadde på oppdrag fra Ann Jorunn tatt med kaffe og deilige kaker.
Presentasjoner fra møtet: Otto, John-Terje, Kjell Magne